Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Kupujący ma możliwość zwrotu kupionego towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny.

W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres: wojcix@poczta.fm. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy podanego niżej. Przesyłkę należy nadać na adres: Wójcix Sylwia Wójcik, 33-111 Koszyce Małe, ul. Wesoła 77.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
.....................................
.....................................
.....................................

Ja, ...........................................................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

1. .......................................................................................................................

2. .......................................................................................................................

3. .......................................................................................................................

4. .......................................................................................................................

numer zamówienia ............................................................................... .
Data zawarcia umowy ........................................, data odbioru ............................................................

Imię i nazwisko ...........................................................
Login  ..............................................................
Adres ........................................................................
Data .........................................................................

..............................................................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej).

2. Zwrot towaru jest możliwy tylko i wyłącznie w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Należy również załączyć informację o numerze konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot pieniędzy.
3. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.
5. Sklep Wojcix.pl nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
6. Do przesyłki należy dołączyć oryginały wszystkich dokumentów, z którymi towar został dostarczony do Kupującego. 
7. Zwrot środków następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz mająca krótki termin przydatności do użycia.   

9. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".